Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Βιβλία, μονογραφίες και αυτοτελείς μελέτες

 • (2019), Από την πολιτική και την οικονομία ξανά στην κοινωνία. Η Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών και το Μανιφέστο των Κοινωνιστών, Αθήνα: Εκδόσεις Άπαρσις (αποσπάσματα)
 • (2013), Δημοκρατία και Κοινωνική Πολιτική σε Μετάβαση. Ο Τρίτος Τομέας: Μία Γενική Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, (αποσπάσματα)
 • Αμίτσης Γ. και Ζάννης, Π. (2015), Η Διασύνδεση Δράσεων Ε.Κ.Ε. και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Οικοσύστημα του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΕΙ Αθήνας (απόσπασμα)
 • (2013), Η Επαγγελματική Κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρία: «Διερεύνηση Μεταβλητών που Επιδρούν στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Έκδοση: Μ.Κ.Ο. «Ερμής» (ολόκληρο)
 • Ζάννης, Π., et al (2009), Οι Δυνατότητες Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας σε Τοπικό Επίπεδο, Μ.Κ.Ο. Ερμής- Δήμοι Αργυρούπολης, Ελληνικού, Αλίμου (ολόκληρο)
 • Ζάννης, Π. και Δεμαθάς, Δ. (2005), Οι Δυνατότητες Απασχόλησης των Αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • (2005), Κατανοώντας τον Εθελοντισμό, Αθήνα: Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ολόκληρο)

Άρθρα σε  Επιστημονικά Περιοδικά

 • (2015), «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Πολιτική: Ο προσδιορισμός της σχέσης. Τα διλήμματα στις εφαρμογές», Κοινωνική Πολιτική, τ. 3, σ.σ. 106-121 (ολόκληρο)
 • (2005), «Τρίτος Τομέας και Κοινωνική Πολιτική: Μύθοι και Πραγματικότητες», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τόμος Ι΄, τευχ. 40, σ.σ. 101-128 (ολόκληρο)
 • (2004), «Εθελοντής και Εθελοντική Εργασία: Το «Δέον» και το «Είναι», Κοινωνική Εργασία. Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, τ. 75, χ. 19, σ.σ. 167- 178 (ολόκληρο)

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους, Συλλογικά Έργα και πρακτικά συνεδρίων

 • (2019), «Τεχνικές οργάνωσης και άσκησης κοινωνικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο», στο: Απίστουλας, Ζάννης, Κουνενάκη: Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Τοπικό Επίπεδο, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ε.ΚΔ.Δ.Α. σ.σ. 96 -115
 • (2016), «Η προβληματική πολιτική κοινωνία και η αδύναμη κοινωνία των πολιτών: Μία οικοσυστημική προσέγγιση της κρίσης στην Ελλάδα. Που και πώς να αναζητήσουμε τις λύσεις;», Πρακτικά 5ου κοινωνιολογικού συνεδρίου «η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης έξι χρόνια μετά», σ.σ. 119-128
 • (2015), «Ο Σύμβουλος Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας», Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • (2015), «Η Δικτύωση στο Πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Κοιν.Σ.Επ.», Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και ΤΕΙ Αθήνας
 • (2015), «H Παρακολούθηση του Έργου των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας», Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας, ΤΕΙ Αθήνας
 • (2012), “Volunteering Infrastructure in Greece”, in: Volunteering Infrastructure in Europe”, European Volunteer Centre, p. 164-169 (ολόκληρο)
 • (2011), «Διαχωρίζοντας το «Κοινωνικό» από το «Πολιτικό» και το «Οικονομικό»: Η Σύγχρονη Κοινωνία των Πολιτών ως Ιδέα και Ιδεολογία», στο: Π. Σκλιάς (επιμ.), Ανάπτυξη, Ηγεσία, Κοινωνία, Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης,  σ.σ. 325-336 (ολόκληρο)
 • Σακελλαρόπουλος, Θ., Ζάννης, Π. Τράντας, Δ. (2007), «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Τοπική Ανάπτυξη», στο Θ. Σακελλαρόπουλος: Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής Τόμος Β΄, Αθήνα: Διόνικος, σ.σ. 111-135
 • Sakellaropoulos Th., Trantas N., Zannis P. (2005) “NGOs and Local Development: The double deficit of the Greek civil society”, international conference proceedings on “role of the third sector in local development”, The Istanbul Policy Center (IPC), Subanci University, &The Turkish Third Sector Foundation (TUSEV), 14-15 October 2005, Istanbul Armada Hotel, electronic copy, http://ssrn.com/abstract=2425115, p. 1-51 (ολόκληρο)
 • (2006), «Μη Κυβερνητικές – Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνική Παρέμβαση», κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο Αφουξενίδης και Κ. Συρακούλης (επιμ.): Διαχείριση Έργων σε Μ.Κ.Ο., Λάρισα: Προπομπός, σ,σ. 57-66 (ολόκληρο)
 • (2006), «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Εισαγωγή στην Έννοια. Η Κατανόηση της Διαδικασίας», κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο: Η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Αθήνα: Ερμής και ΕΚΕΠΙΣ, σ.σ. 4 – 27 (ολόκληρο)
 • (2006), «Ο Τρίτος Τομέας στην Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών», κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο: Η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Αθήνα:  Ερμής και ΕΚΕΠΙΣ, σ.σ  624- 645 (ολόκληρο)
 • (2006), «Σύγχρονοι Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και οι Νέοι Ορίζοντες στην Κοινωνική Φροντίδα», κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο: Η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Αθήνα: Ερμής και ΕΚΕΠΙΣ, 131-156 (ολόκληρο)
 • (2006), Η Ανάπτυξη του Εθελοντισμού σε Τοπικό Επίπεδο. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνέδριο: Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κορυδαλλός, 18-20 ΜΑίου 2006,
 • (2005), «Στρατηγικές Ανάπτυξης στον Εθελοντικό Τομέα. Εμπειρίες από τον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό Χώρο», Πρακτικά του 15ου Συνεδρίου του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, Τετάρτη 20 Απριλίου 2005. Λευκωσία: Δημοσιογραφική Εστία
 • (2005), «Οι Μ.Κ.Ο. στο πεδίο των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Δυνατότητες και Προοπτικές», Πρακτικά συνεδρίου: Πολυδιάστατες Δράσεις Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Διοργάνωση Μ.Κ.Ο. Ερμής και Δήμος Ελληνικού, Ελληνικό 31-3-2004, σ.σ. 57-64
 • (2002), «Ο Ρόλος του Τρίτου- Εθελοντικού Τομέα στην Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού», Πρακτικά του τριήμερου συνεδρίου: Κοινωνικός Αποκλεισμός- Για τους Ανθρώπους που παραμερίζουμε, Θεσσαλονίκη: Αρμός, σ.σ. 73-84
 • (2001), «Η Αθέατη Πλευρά της Κοινωνίας των Πολιτών», ηλεκτρονικά πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Κ.Ε. και Σ.Ε.Κ. 26 Μαίου 2002, Πάντειο Πανεπιστήμιο.