Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

‘Εδρα:

ΙΝστιτούτο ΑΝάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Αρετής 1, Αρτέμιδα

Διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας: 

Γρ. Λαμπράκη 87, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78

Ώρες επικοινωνίας : 10:00 έως 15:00