Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Συμμετοχές σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

 • Ιούνιος 2023 – Σεπτέμβριος 2023: Εμπειρογνώμονας στο έργο “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα. Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “Κοινωνώ”.
 • Μάιος 2020: Εμπειρογνώμονας – αξιολογητής του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος: «Θεσμοί και πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας» που περιλαμβάνεται στην Β’ ΕΦ Σπουδών της ΚΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για το τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, στο πρόγραμμα της Διοίκησης Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.
 • Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019: Μέλος της ομάδας έργου για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο: «Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
 • Ιούνιος 2016 – Ιούλιος 2016: Μέλος Ομάδας εργασίας για το σχεδιασμό του προγράμματος «Δικτύωση και Συνεργασία Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Φεβρουάριος 2016: Μέλος Ομάδας έργου στο σχεδιασμό του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παρέμβαση – Εκπόνηση και εφαρμογή ατομικού σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης ωφελούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Νοέμβριος 2015: Εμπειρογνώμονας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Άσκηση εποπτείας και ελέγχου Προνοιακών Δομών και Υπηρεσιών», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Σεπτέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015: Ανάδοχος του έργου: «Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση το εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοιν.Σ.Επ., που θα εκχωρηθεί στο ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί στο δικό του εκπαιδευτικό έργο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 • Σεπτέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015: ΔΡΑΣΗ Α.2.8: Εκπόνηση επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 • Ιανουάριος 2015 – Μάιος 2015: Εμπειρογνώμονας στο έργο: «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», ΤΕΙ Αθήνας.
 • Δεκέμβριος 2014 – Μάιος 2015: Εμπειρογνώμονας στο «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 1, «Συστημικές Παρεμβάσεις». Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. υποέργο 2, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 • Οκτώβριος 2014 – Δεκέμβριος 2014: Εμπειρογνώμονας στο «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. (2007-2013) – κωδ. MIS 450593), ΤΕΙ Αθήνας.
 • Φεβρουάριος 2013 – Μάρτιος 2014: Αξιολογητής σε οκτώ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης Α.με.Α. Θεματική Κατηγορία: Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας. Πράξη: Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Σωματείου Γονέων και  Κηδεμόνων  «Έρμης», Ε.Κ.Τ.
 • Ιούνιος 2010 – Απρίλιος 2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Δράσεις Ενδυνάμωσης των Νέων που διαβιούν σε Κλειστά Ιδρύματα» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού “Αθηνά”.
 • Φεβρουάριος 2013 – Μάρτιος 2014: Επιστημονικός Υπεύθυνος στην έρευνα: Η Επαγγελματική Κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρία: «Διερεύνηση Μεταβλητών που Επιδρούν στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Μ.Κ.Ο. «Ερμής».
 • Οκτώβριος 2013, Expert in “Urban Solutions”, Greek National Agency for the Youth in Action, SALTO Inclusion RC, Supported by the U.K. and Polish National Agency.
 • Μάιος 2013 – Μάρτιος 2014: Επιστημονικός υπεύθυνος στην εμπειρική έρευνα: «Διερεύνηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε Α.με.Α.», Μ.Κ.Ο. «Ερμής».
 • Απρίλιος 2008 – Ιανουάριος 2009: Επιστημονικός Υπεύθυνος στην Επιστημονική Έρευνα: «Οι Δυνατότητες Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας σε Τοπικό Επίπεδο»,  πρόγραμμα Ε.Κ.Τ. Μ.Κ.Ο. Ερμής- Δήμοι Αργυρούπολης, Ελληνικού, Αλίμου.
 • Σεπτέμβριος 2008 – Μάιος 2009: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης στο Δήμο Ταύρου με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου  Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσω της ένταξης του στην τοπική αγορά εργασίας», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού “Αθηνά”.
 • Φεβρουάριος 2008 – Ιούνιος 2008: Επιστημονικός Υπεύθυνος σε έξι Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία- Πρόνοια: 2000-2006», άξονας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» σε πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών που εργάζονται στο χώρο της Πρόνοιας, Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ.Υ.Κ.Α. «Διοίκηση – Οργάνωση και Διαχείριση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας», «η Δικτύωση και το Πλαίσιο Συνεργασίας Δημοσίων Οργανισμών Κοινωνικής Φροντίδας με μη Κρατικές Οργανώσεις»,  Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κωδικός Έργου: 119577, υποέργα  αρ.: 1,6,13,8, 5 και 14.
 • Σεπτέμβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2007: Εμπειρογνώμονας – Αξιολογητής στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργα: «Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση» και «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και άλλων εξαρτώμενων». Ανάδοχος: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, Ε.Κ.Τ.
 • Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2007: Υπεύθυνος Κοινωνικού Σχεδιασμού στο πρόγραμμα: «Ανοιχτή Γραμμή για την Τρίτη Ηλικία», Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.
 • Ιανουάριος 2005 – Ιούνιος 2005: Συμμετοχή σε Ομάδα Διοίκησης Έργου για την συλλογή και ταξινόμηση των νόμων για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδας.
 • Ιανουάριος 2005 – Νοέμβριος 2005: Επιστημονικός Υπεύθυνος σε Πέντε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υγεία- Πρόνοια: 2000-2006» σε πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών που εργάζονται στο χώρο της Πρόνοιας, Κ.Ε.Κ. «Ερμής». «Η εμπορία και παράνομη διακίνηση θυμάτων: Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης και αρωγής των θυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» (Π. 04-Π.12-Ε 767), «Οργάνωση και συστηματοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας με τη συνεργασία δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανισμών» (Π. 04-Π.12-Ε 789), «Κατάρτιση στελεχών για την προώθηση, συστηματοποίηση και οργάνωση του εθελοντισμού» (Π.04-Π12-Ε 761), «Συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα με στόχο την εκπόνηση εθελοντικών προγραμμάτων στην κοινωνική φροντίδα» (Π.04-Π.12- Ε 786), «Νεανική παραβατικότητα: αίτια, αντιμετώπιση, κοινωνική επανένταξη των ανήλικων παραβατών» (Π04-Π.12- Ε 764), Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.
 • Οκτώβριος 2006: Γενικός Εισηγητής και Συντονιστής στο πρόγραμμα: «Βελτίωση των δεξιοτήτων και ανάπτυξη ικανοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων της Κύπρου», πρόγραμμα, KE.K., Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ΥΠ. Υγείας.
 • Ιανουάριος  2005 – Φεβρουάριος 2006: Εμπειρογνώμονας- Συγγραφέας   στο έργο: «Η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», Αθήνα: Ερμής και ΕΚΕΠΙΣ.
 • Ιούνιος 2004 – Σεπτέμβριος 2004 Ζάννης, Π., Δεμαθάς, Ζ. Επιστημονική Έρευνα: «Οι Δυνατότητες Απασχόλησης των Αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας», Γραφείο Σταδιοδρομίας του Παντείου Πανεπιστήμιου.