Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Ο Παναγιώτης Ζάννης σπούδασε κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανθρωπολογία, απέκτησε το διδακτορικό του στην κοινωνιολογία και έχει εκπαιδευτεί στον κοινωνικό σχεδιασμό. Τα επιμέρους αντικείμενα της ενασχόλησής του είναι οι μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις, η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική πρόνοια και ο σχεδιασμός κοινωφελών οργανισμών και προγραμμάτων.

Στα είκοσι χρόνια της εμπειρίας του είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει θεωρητικά και βιωματικά σε ποικίλες διαστάσεις των ανωτέρω, πάντοτε με εξαιρετικές επιδόσεις, εντυπωσιακά επιτεύγματα και πολύπλευρη αναγνώριση.

Ήδη, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατά την αφύπνιση και «ρομαντική περίοδο» της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, διατέλεσε ιδρυτικό μέλος

και Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά» (1996 – 2013). Η οργάνωση είχε σκοπό την ενδυνάμωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Διατέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος επιστημονικών προγραμμάτων και συνεδρίων σε συνεργασία με έναν σημαντικό αριθμό κοινωνικών επιστημόνων και ακαδημαϊκών που στήριξαν εθελοντικά τις δράσεις της οργάνωσης (βλ. www.athena-net.gr, Aθηνά, παρουσίαση 2014).Ενδεικτικά, διατέλεσε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής στο πρώτο επιστημονικό συνέδριο ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα με τίτλο: «Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε» (πρακτικά: εκδ. Αρμός, 2002). Η συμμετοχή στις εργασίες της οργάνωσης ήταν εθελοντική και το έργο της αναγνωρίστηκε, μεταξύ άλλων, και από τον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο.

Αναμνηστική φωτογραφία από την ημέρα της υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην Παλαιά Βουλή 9/12/2009

Το 2009 εμπνεύστηκε και σχεδίασε τη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, την Ιδρυτική Διακήρυξη της οποίας υπέγραψαν πάνω από 135 Μ.Κ.Ο. από όλη την Ελλάδα κατόπιν απόφασης των διοικητικών τους συμβουλίων (βλ. www.koinoniamko.gr).

Φωτογραφία του από την εισαγωγική ομιλία

Την επιστημονική τεκμηρίωση και τις δυναμικές που δύναται να αναπτύξει τις δημοσίευσε στο βιβλίο του: «Από την πολιτική και την οικονομία ξανά στην κοινωνία. Η Bουλή της Κοινωνίας των Πολιτών και το Μανιφέστο των Κοινωνιστών» (εκδ. Άπαρσις, 2019).

Φωτογραφία από την παρουσίαση του βιβλίου στον Ιανό (από δεξιά): Γ. Αμίτσης, Δ. Παπαδοπούλου, Ν. Μουζέλης, Α. Μωισίδης, Π. Ζάννης)

Το 2013 κυκλοφόρησε το βιβλίο του: «Δημοκρατία και Κοινωνική Πολιτική σε Μετάβαση: Ο Τρίτος Τομέας. Μία Γενική Θεωρία» (εκδ. Παπαζήσης) στο οποίο αναλύει διεπιστημονικά και διεξοδικά τον Τρίτο Τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την κοινωνική οικονομία, τον εθελοντισμό και τις συναφείς έννοιες. Στον πρόλογο του βιβλίου ο ομότιμος καθηγητής στο L.S.E. Ν. Μουζέλης γράφει, μεταξύ άλλων, πως «… συμπληρώνει το κλασσικό έργο των Cohen and Arato, Civil Society and Social Theory (1992, M.I.Τ. Press) που έχουν επεξεργαστεί μία λιγότερο γενική θεωρία πάνω στην κοινωνία των πολιτών…».

Στην ακαδημαϊκή του εμπειρία, μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε περισσότερα από εξήντα συνέδρια και ημερίδες, έχει συγγράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας, υπεύθυνος έργων, αξιολογητής, συγγραφέας κ.α. σε ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών και επιστημονικών προγραμμάτων. 

Συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια ως διδάσκων ή εμπειρογνώμονας σε ανώτατους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ενδεικτικά: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του ΠΑ.Δ.Α.) ενώ έχει ειδίκευση και πολύ μεγάλη εμπειρία, δια ζώσης και διαδικτυακά, στην εκπαίδευση ενηλίκων ανωτάτης εκπαίδευσης. Πάντοτε με άριστες αξιολογήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις

  • “Ο ημι-φωτεινός κόσμος στον σχεδιασμό κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών”,  άρθρο, TV χωρίς Σύνορα, www.tvxs.gr, 19 Φεβρουαρίου 2024.
  •   Συνέντευξη στο site “Η Πόλη ζει“, https://ipolizei.gr, 12 Απριλίου 2024.
  • «Κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, Τρίτος Τομέας, κοινωνική οικονομία». Συνέντευξη, TV Χωρίς Σύνορα βλ. www.tvxs.gr, 17 Δεκεμβρίου 2023.
  • Άρθρο γνώμης με τίτλο: Μία εύρωστη «κοινωνία των πολιτών» οφείλει να είναι διαρκώς σε θέση μάχης, Εθελοντισμός και Κοινωνία, Κύπρος, τεύχ. Απρίλιος 2023, Άρθρο.
  • Εισήγηση με τίτλο: «Σύγχρονοι μετασχηματισμοί στο σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας: «Διαστάσεις, Δομές και Πρόσωπα της Φροντίδας», Χανιά 31 – 1 Νοεμβρίου 2022. Video ομιλίας.
  • Εισήγηση με τίτλο: «Η ατομοκεντρική προσέγγιση του κοινωνικού αποκλεισμού και οι ανεπάρκειες σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικών ένταξης» στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας, Αθήνα 13-15 Οκτωβρίου 2022, Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο.
  • Εισήγηση στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας: «Η υβριδοποίηση των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα στα τέλη της ύστερης νεωτερικότητας και οι συνέπειες της», Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο και διαδικτυακά, Αθήνα 13-15 Οκτωβρίου 2022.
  • Συζήτηση στην εκπομπή “Athens Calling” αναφορικά με το πρόβλημα των ορισμών για τον Τρίτο Τομέα και την κοινωνία των πολιτών, Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 12 Ιουλίου 2021 (αρχείο ήχου).
  • Μ.K.O.: Επιτέλους… τι είναι και τι κάνουν; Άρθρο στο «www.Helpis.gr»