Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

.

  Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης, Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

                             Μνημόνιο  Συνεργασίας                                                                  


Διασυνδέσεις

         Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης Πα.Δ.Α.
       Απασχόληση, Κοινωνικές υποθέσεις, Κοινωνική Ένταξη